Alapító okirat

 

 

A Győri Széchenyi Szakkollégium alapítása

 

A Győri Széchenyi Szakkollégiumot 1997. október 11-én alapítottuk Nagycenken ünnepélyes keretek között a Széchenyi István Emlékmúzeumban.

 A múzeumi séta során áttekintettük illetve felelevenítettük Széchenyi István életének fontos állomásait, hazafias tetteit, irodalmi munkásságát és azt a személyes tenni akarást, amely követendő példa lehet a mai magyar ifjaknak.

Esti meghitt beszélgetés után tettük a következő nyilatkozatot: 

„Széchenyi Szakkollégiumot megalapítjuk azzal a céllal, hogy a közgazdaságtan után érdeklődő tehetséges hallgatók számára olyan közösséget és környezetet hozzunk létre, amelyben lehetőség lesz – mélyreható gazdasági elemző ismeretek megszerzése és gyakorlása mellett – önálló, megalapozott döntéseket hozó és döntéseket vállaló, etikus, művelt személyek kialakulására.”

 A nyilatkozatot fogadalomtétel követte:

 

A Szakkollégium megszervezésének gondolata Dr. Ferenczi Zoltán egyetemi docens kezdeményezésére jött létre, amikor is az 1997. évi Programfinanszírozási Pályázat során elkészítette a „Szakkollégium megalapítása és működtetése” című pályázatot, majd a kurátorok elfogadták a célkitűzéseinket és 3 millió forintot szavaztak meg a projektre. E támogatásból megvalósítottunk egy szerény infrastrukturális hátteret a tudományos munka megkezdéséhez. A kollégiumban berendeztünk egy klubhelyiséget bútorral és számítógépekkel. 

A Szakkollégium főbb tisztségviselői:

  • Első vezetők:

Igazgató:                 Dr. Ferenczi Zoltán egyetemi docens

Titkár:                     Farkas Péter gazdálkodási szakos hallgató

Klubvezető:             Szabó Zsolt gazdálkodási szakos hallgató

 

  • Jelenlegi vezetők:

Igazgató:                 Dr. Ferenczi Zoltán egyetemi docens

Titkár:                     Rehoregh Szilárd IV. évf. gazdálkodási szakos hallgató

Diákbizottság tagjai: Hál Márta IV. évf. gazdálkodási szakos hallgató

                                 Buzási Balázs III. évf. gazdálkodási szakos hallgató

                                 Merényi Péter V. évf. gazdálkodási szakos hallgató

                                 Szabó Zsolt V. évf. gazdálkodási szakos hallgató

                                 Tóth Árpád IV. évf. gazdálkodási szakos hallgató

 

Az alapítás első évében főleg meghívott előadók segítségével működött a szervezet: heti rendszerességgel hallgattak előadásokat a szakkollégium tagjai.

 

Győr, 1998.                                                                    Dr. Ferenczi Zoltán

 

 

Köszöntő

A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem első szakkollégiuma, amely 1997. szeptember 21-én alakult Győri Széchenyi Szakkollégium néven. Szakkollégiumunk célja, hogy a gazdaságtudományok iránt érdeklődő tehetséges, ambiciózus, alkotási vággyal rendelkező diákok szakmai tevékenységét segítse, ösztönözze és koordinálja. A Szakkollégium ehhez tagjai számára megteremti a megfelelő
infrastrukturális és tudományos szellemi környezetet, hogy a szakkollégisták tudását, felkészültségét és lehetőségeit szélesítve megalapozza a jövő értelmiségi bázisát és öregbítse a Széchenyi István Egyetem és a közgazdasági képzés jó hírnevét.

Galéria

Eseménynaptár

Elérhetőségeink

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium

9026 Győr, Egyetem tér 1.

kautz@sze.hu

Programigazgató:

Vinkóczi Tamás - egyetemi tanársegéd (vinkoczi.tamas@sze.hu)