NTP-SZKOLL-14-0055 pályázat összefoglalója

A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium Tehetség Program célja az volt, hogy elősegítse a szakkollégista hallgatók tudományos kutatási és publikációs aktivását, így támogatva a tehetség kibontakozását. A Program keretében megszervezett Évzáró Konferencián a hallgatók lehetőséget kaptak választott kutatási területük bemutatására, a legjobb előadások írásos változatát tanulmánykötetben jelentettük meg. A Szakkollégiumi Évkönyv célja az elmúlt év szakmai és közösségi tevékenységeinek összefoglalása volt. A program keretében lehetőség volt a működési kiadások támogatására is, például irodaszer beszerzés formájában, valamint kis értékű tárgyi eszköz (fényképezőgép) beszerzésére is lehetőséget adott.

Hallgatói kezdeményezés és visszajelzések alapján, hagyományteremtő szándékkal került sor 2015. május 26-án a Szakkollégiumi Évzáró Konferenciára. A rendezvényen a Szakkollégium régi és új tagjai tartottak prezentációt a saját tudományos érdeklődési területüknek megfelelően. Bár a rendezvény elsődleges célcsoportja a Szakkollégium tagsága volt, hallgatóságként további érdeklődő diákok is bekapcsolódtak, így a résztvevők száma meghaladta az ötvenet. Az előadók pozitívumként értékelték, hogy szakemberektől és a hallgatótársaktól is kaptak visszajelzéseket az előadásukkal kapcsolatban, amelyek alapján a témájukat magasabb szintekre fejleszthetik (TMDK, szakdolgozat stb.). Külön kiemelendő a prezentációs technikák és az előadói készség fejlődése is. A hallgatók kiemelték a rendezvény közösségkovácsoló erejét, valamint jelentős eredmény az is, hogy a nem szakkollégista hallgatóság részéről többen jelezték felvételi szándékukat a Szakkollégiumba.

A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium Tehetség Program keretében két kiadvány jelent meg, egyrészt a Szakkollégiumi Évzáró Konferenciához kapcsolódó Válogatott Tanulmányok, másrészt pedig a 2014-es Szakkollégiumi Évkönyv. A Válogatott Tanulmányok közel 120 oldal terjedelemben három szakkollégista hallgató (ebből 1 fő, Morvay Szabolcs, PhD-hallgató) tanulmányát tartalmazza.

A Szakkollégiumi Évkönyv a 2014-es szakkollégiumi eseményeket foglalja össze, megközelítőleg 40 oldalban. A Szakkollégium általános szervezeti és működési kereteinek, a vezetőknek, tagságnak és a felvételi rendszer bemutatásán túl tartalmazza többek között a szakkollégiumi kurzusokat, rendezvényeket, versenyeket, szakmai kirándulásokat, a hallgatók TMDK és egyéb eredményeit, az informális rendezvényeket.

A pályázat keretében készült fotók ide kattintva megtekinthetőek.

Támogatók:

Projekt címe: Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium Tehetség Program

Projekt azonosítószáma: NTP-SZKOLL-14-0055Köszöntő

A Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium a Széchenyi István Egyetem első szakkollégiuma, amely 1997. szeptember 21-én alakult Győri Széchenyi Szakkollégium néven. Szakkollégiumunk célja, hogy a gazdaságtudományok iránt érdeklődő tehetséges, ambiciózus, alkotási vággyal rendelkező diákok szakmai tevékenységét segítse, ösztönözze és koordinálja. A Szakkollégium ehhez tagjai számára megteremti a megfelelő
infrastrukturális és tudományos szellemi környezetet, hogy a szakkollégisták tudását, felkészültségét és lehetőségeit szélesítve megalapozza a jövő értelmiségi bázisát és öregbítse a Széchenyi István Egyetem és a közgazdasági képzés jó hírnevét.

Galéria

Eseménynaptár

Szenátusi Ülés 14:00 - 16:00
Véradás 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 19:00 - 23:00
Hallgatói klubkoncert 20:00 - 23:00

Elérhetőségeink

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégium

9026 Győr, Egyetem tér 1.

kautz@sze.hu

Programigazgató:

Dr. habil Szigeti Cecília PhD - egyetemi docens (szigetic##kukac##sze.hu)